Upitnik za aktivaciju usluge Anivet2

Ovim upitnikom izražavate zahtev za aktivaciju korisničkih računa softverske usluge Anivet2.

Naziv kompanije

Adresa

Država

Jezik

OIB/MB

Kontakt osoba / administator aplikacije, oib

Kontakt (telefon)

Kontakt (Email)

Paketi za koje ste zainteresovani:

Broj računara (za offline aplikaciju) - 5000RSD mesečno održavanje

Broj korisničkih računa (broj veterinara ) koje bi hteli uzeti u najam - 5000RSD po veterinaru, za svaki treći račun 2500RSD popusta

Broj korisnika/pacijenata (cca.)

Napomena

Back to Top