Upitnik za aktivaciju usluge Anivet2

Ovim upitnikom izražavate zahtjev za aktivaciju korisničkih računa softverske usluge Anivet2.

Naziv tvrtke

Adresa

Država

Jezik

OIB/MB

Kontakt osoba / administator aplikacije, oib

Kontakt (telefon)

Kontakt (Email)

Paketi za koje ste zainteresirani:

Broj računala (za offline aplikaciju) - 300kn mjesečno održavanje

Broj korisničkih računa (broj veterinara) koje bi htjeli uzeti u najam - 300kn po veterinaru, za svaki treći račun 100kn popusta

Broj korisnika/pacijenata (cca.)

Napomena

captcha

Back to Top